Door de coronacrisis lukt het vaak niet om op tijd bewijs van handel, of een oorsprongsdocument aan te leveren. Deze documenten zijn nodig voor deelname aan invoerregelingen. De Europese Commissie (EC) heeft aanvullende maatregelen genomen voor het aanleveren van de documenten.

In nieuwsbericht 20.021 van 3 april informeerden wij u dat wij in die gevallen een kopie van de elektronische aangifte of een kopie van het oorsprongsdocument accepteren. Dit gold onder nadrukkelijk voorbehoud van eventueel aanvullende of afwijkende maatregelen van de EC.

Aanvullende voorwaarden

De EC heeft op 11 mei een verordening gepubliceerd met aanvullende maatregelen.

Kunt u voor deelname aan een invoerregeling niet op tijd bewijs van handel, referentiehoeveelheid of een oorsprongsdocument overleggen? Dan accepteren wij op dat moment een kopie van uw elektronische aangifte of een kopie van het oorsprongsdocument. U moet dan wel het volgende doen:

  • U levert de originele documenten zo snel mogelijk bij ons in. In ieder geval binnen 3 maanden na de sluitingsdatum van de aanvraagperiode voor het invoercertificaat of importrecht voor invoercontingenten. Voor gedopte Basmatirijst geldt inleveren binnen 3 maanden na de aanvraagdatum voor het invoercertificaat.
  • U verklaart dat u de originele documenten zo snel mogelijk instuurt.

Blijkt bij een controle achteraf dat de ingediende bewijzen niet kloppen, dan passen wij sancties toe.

Deze maatregel geldt voor alle invoerregelingen die vallen onder de verordeningen:

  • 1301/2006 (invoercontingenten)
  • 972/2006 (gedopte Basmatirijst)

Mail uw digitale bewijs (het liefst als pdf en zonder cc naar individuele medewerkers) naar teaminenuitvoer@rvo.nl.

Tijdelijk geen aanvullende zekerheid nodig

Bij een aantal invoerregelingen in de rundersector eist de EC gewoonlijk een hogere zekerheid, als bij aanvraag van een invoercertificaat het originele certificaat ontbreekt. Dat is het geval bij:

  • Hilton beef (593/2013)
  • Rundvlees Chili (610/2009)
  • Gedroogd rundvlees uit Zwitserland (82/2013)
  • Bevroren omlopen uit Argentinië (748/2008)

Door de coronacrisis heeft u deze verhoogde zekerheid niet nodig tot en met 31 juli 2020. Wij moeten wel de melding van de echtheidscertificaten hebben ontvangen van de EC.

Geldigheid maatregelen

De maatregelen in dit nieuwsbericht zijn geldig van 12 mei tot en met 31 juli 2020.