Het ligt in het voornemen van het huidige kabinet dat alle Nederlanders in 2021 en scholingsbudget krijgen tussen de € 1.000,- en € 2.000,-.

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft dit aan de Tweede Kamer medegedeeld. Het is de uitwerking van een afspraak zoals opgenomen in het regeerakkoord. Het lag in het voornemen om de regeling al in 2020 te effectueren, echter geeft de uitkeringsinstantie UWV aan dat het niet haalbaar is.

Het kabinet hoopt op deze wijze zo’n 200.000 mensen te kunnen gaan bijscholen. De belastingaftrek van scholingskosten kost de schatkist nu jaarlijks zo’n 200 miljoen euro. Maar volgens het kabinet wordt de aftrek niet gebruikt door mensen die daar het meest behoefte aan hebben. Zij verdienen niet genoeg om baat te hebben bij de aftrek.

Het is de bedoeling dat het budget straks bij het UWV wordt aangevraagd. Het UWV betaalt het uit aan de aanbieder van de cursus. Dit moet misbruik tegengaan. Het budget kan niet met andere overheidsfinanciering worden gecombineerd zoals studiefinanciering.

Met het oog op de komende Brexit is het interessant om te bezien waar met name in de Logistiek wordt gesproken over zogenaamde schaarste beroepen. Met name vacatures voor declarant zijn moeilijk te vervullen.

CST Nederland BV leidt in samenwerking met het UWV, uitkeringsgerechtigden op voor de beroepen basisdeclarant en vakdeclarant.

Voor meer informatie:

077 - 204 5200