Vraagt u zich weleens af wat dual-use inhoudt? Indien u als bedrijf exporteert en uw goederen worden door de douane aangemerkt als dual-use (tweeërlei gebruik), dan betekent dit dat deze goederen niet alleen voor civiele maar ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. In het laatste geval dient er dan voor de goederen een exportvergunning aangevraagd te worden. Het niet voldoen aan deze verplichting wordt gezien als een economisch delict. Zelfs voor dual-use goederen die worden overgebracht binnen de Europese Unie gelden er speciale bepalingen zoals een clausule op een factuur.

De lijst van dual-use goederen is onderverdeeld in tien categorieën, het gaat om goederen in de categorieën: nucleaire goederen, speciale materialen en aanverwante apparatuur, materiaalbewerking, elektronica, computers, telecommunicatie en informatiebeveiliging, sensoren en lasers, navigatie en vliegtuigelektronica, zeewezen en schepen, en ruimtevaart en voortstuwing. 

In de praktijk blijken veel bedrijven maar weinig af te weten van dit soort goederen met alle gevolgen van dien. CST Nederland verzorgt een training dual-use waarbij u wordt geleerd hoe u met deze goederen om moet gaan en u wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de wet en regelgeving.