Nederland is aangesloten bij de internationale exportcontroleregimes. Wat betreft non-proliferatie  behoren hierbij de AG (Australia Group), het MTCR (Missle Technology Control Regime) en de NSG (Nuclear Suppliers Group). De landen die bij deze groepen aangesloten zijn maken gezamenlijk afspraken over het exportcontrolebeleid en wisselen tevens informatie naar elkaar uit o.a. de volgende zaken:

 • • Programma’s voor massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen;

 • • Ervaringen delen over handhaving;

 • • Gezamenlijk ervoor zorgen dat controlelijsten van gevoelige goederen ​aansluiten op de actuele ontwikkelingen en vorderingen.

De richtlijnen en controlelijsten van de regimes zijn op Europees niveau opgenomen in de EU dual-useverordening (428/2009). Er geldt een vergunningplicht o.b.v. deze verordening voor de export van specifieke goederen, software en  technologie. De meest gevoelige goederen dienen zelfs bij export binnen de EU te worden begeleidt met een uitvoervergunning. Op basis van dezelfde dual-useverordening kan op nationaal niveau een vergunningplicht worden gehanteerd als er sprake is of aanwijzingen zijn van o.a. de volgende goederen:

 • Nucleaire wapens

 • Chemische wapens

 • Biologische wapens

 • Overbrengingsmiddelen

Tevens zijn er internationale sancties opgelegd, als reactie op de programma’s voor massavernietigingswapens en/of overbrengingsmiddelen daarvoor in Iran, Noord-Korea en Syrië. De bijbehorende maatregelen, zoals de beperkingen aan de export van goederen of het verbieden van leveringen aan gesanctioneerde entiteiten zijn ook onderdeel van het Nederlandse exportbeleid.

Training export en strategische goederen

Het recente verleden leert ons dat kennis van bovengenoemde materie enorm belangrijk is. CST Nederland biedt daarom de training ‘export en strategische goederen’ aan. U wordt bijgepraat omtrent de laatste ontwikkelingen. Tijdens de training zal eerst nader ingegaan worden op het onderwerp ‘Export’. In de tweede helft van de cursus komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • Hoe herken ik deze goederen?

 • Heb ik een vergunning nodig?

 • Wat moet ik doen als ik twijfel of het om strategische goederen gaat?

 • Wat is de impact voor mijn bedrijf als we dit niet goed doen?

De training kan aangeboden worden op ons opleidingscentrum in Venlo, maar kan tevens volledig in-company gegeven worden waarbij uw operationele problematiek/vraagstuk centraal staat. 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of vraag vandaag nog een offerte aan!