Training VGEM (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu)

Ook niet-fiscale zaken kunnen voor de douane een aanleiding zijn om een fysieke controle in te stellen. Tijdens deze training VGEM leert u op welke deelgebieden de douane controleert.

Inhoud van deze training:

Tijdens deze training maakt u kennis met de deelgebieden van de VGEM-regelgeving en leert u onder meer dat er voor bepaalde goederen een invoerverbod c.q. beperkende maatregelen van kracht kunnen zijn. Tijdens de training wordt gewerkt met casussen uit de praktijk en de handboeken Douane en VGEM.

Deelgebied Veiligheid

Wapens en munitie

Sanctiemaatregelen

Liquide middelen

Opiumwet

Drugsprecursoren

Geneesmiddelen

Deelgebied Gezondheid

Productveiligheid

Veterinair, levende dieren en producten van dieren

Geweigerde goederen

Fytosanitaire producten

Bedreigde dier- en plantensoorten

CITES

Deelgebied Economie

Diervoeders

Intellectuele eigendomsrechten

Strategische- en Dual-Use goederen

Verkeersbegeleidingstarieven

Verontreiniging zeewater

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Cultuurgoederen

Deelgebied Milieu

Afvalstoffen

Milieugevaarlijke stoffen

Cadmium houdende stoffen

Radioactieve stoffen / nucleair materiaal

Ozonlaag afbrekende / gereguleerde stoffen

Vuurwerk

Belangrijke informatie

Kosten

€380,- (excl. btw) per deelnemer

Mogelijkheden Bij deze training is inhouse en/of maatwerk mogelijk.
Startdata

Deze training start maandelijks.

 
De training VGEM wordt op 2 ochtenden van 9:00 tot 12:00 of van 13:00 tot 16:00 uur gegeven.

Inschrijven

 

Terug naar overzicht