Om te kunnen voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving is het van belang om te beschikken over de meest actuele kennis. Zowel met onze douaneopleidingen en veiligheidsopleidingen als met onze douanetrainingen en veiligheidstrainingen beschikt u altijd over de meest actuele kennis. Hierdoor kunt u snel op veranderingen inspelen. Want het tempo waarin de beroepspraktijk verandert neemt immers snel toe. Onze docenten staan voor u klaar en hebben ruime ervaring in de internationale handel en douane en zijn werkzaam in binnen- en buitenland.

Training accijns en verbruiksbelasting

Met de training accijns en verbruiksbelasting krijgt u inzicht in wet- en regelgeving en procedures over accijnsgoederen en alcoholvrije dranken, met onder andere onderwerpen zoals: soorten accijns, schorsingsregelingen en vrijstellingen.

Meer informatie

Training douane-entrepot

De training douane-entrepot, voor iedere verantwoordelijke voor de douane technische opvolging van de goederenstroom en distributie van ingevoerde goederen.

Meer informatie

Training dual-use

De training dual-use brengt u op de hoogte van de regelgeving voor strategische goederen en sancties. Het is belangrijk om te weten dat exportcontroles ook van toepassing zijn op zogenaamde goederen voor tweeërlei gebruik.

Meer informatie

Opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke s...

De opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen leert u handelen om de gevolgen van een incident te beperken, zonder daarbij de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen in gevaar te brengen.

Meer informatie

Opleiding lagere gasmeetkundige zeecontainers

De opleiding lagere gasmeetkundige zeecontainers leert de deelnemers hoe zij een gasmeting in een zeecontainer kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om gasmetingen binnen het eigen bedrijf in containerstromen.

Meer informatie

Opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers

De opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers is bedoeld voor personen die containers moeten controleren op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen. Zij moeten kunnen besluiten of de container veilig te betreden is.

Meer informatie