Om te kunnen voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving is het van belang om te beschikken over de meest actuele kennis. Zowel met onze douaneopleidingen en veiligheidsopleidingen als met onze douanetrainingen en veiligheidstrainingen beschikt u altijd over de meest actuele kennis. Hierdoor kunt u snel op veranderingen inspelen. Want het tempo waarin de beroepspraktijk verandert neemt immers snel toe. Onze docenten staan voor u klaar en hebben ruime ervaring in de internationale handel en douane en zijn werkzaam in binnen- en buitenland.

Opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers

De opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers is bedoeld voor personen die containers moeten controleren op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen. Zij moeten kunnen besluiten of de container veilig te betreden is.

Meer informatie

Basistraining omgaan met gevaarlijke stoffen

De basistraining omgaan met gevaarlijke stoffen is bedoeld voor alle personen die beroepsmatig met gevaarlijke stoffen te maken kunnen krijgen. Met deze training leert u de gevaren te herkennen en veilig te werken met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie

Awareness training gassen in containers

Deze awareness training is bedoeld voor personen die containers moeten lossen of betreden. Tijdens de training wordt de deelnemer bewust gemaakt van de gevaren die bij het lossen of betreden van containers voor kunnen komen.

Meer informatie

(Voor leidinggevenden) Awareness training gassen i...

Tijdens de awareness training wordt de deelnemer bewust gemaakt van de gevaren waaraan medewerkers die containers lossen kunnen worden blootgesteld en welke ARBO-technische consequenties dit kan hebben. Waar ligt uw verantwoordelijkheid?

Meer informatie

Opleiding VCA basis en VOL

De opleiding VCA basis en VOL leert u veilig werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Deze opleiding is bedoeld voor personen die op locaties werken waar het VCA certificaat is vereist, en voor personen die meer kennis willen hebben van veilig...

Meer informatie