Veilig leren werken met onder andere gevaarlijke stoffen of gassen in zeecontainers? Volg dan een van onze veiligheidsopleidingen. Ons aanbod bestaat onder andere uit de opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen, de opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers en nog veel meer.

Opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke s...

De opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen leert u handelen om de gevolgen van een incident te beperken, zonder daarbij de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen in gevaar te brengen.

Meer informatie

(ADR) Opleiding vakbekwaamheid vervoer gevaarlijke...

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die gevaarlijke stoffen over de weg moeten vervoeren, in hoeveelheden die groter zijn dan onder de vrijstellingsregels is toegestaan. Deze opleiding kan met Code 95 worden aangeboden.

Meer informatie

(ADR + klasse 1) Opleiding vakbekwaamheid vervoer ...

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die gevaarlijke stoffen over de weg moeten vervoeren, in hoeveelheden die groter zijn dan onder de vrijstellingsregels is toegestaan. Deze opleiding kan met Code 95 worden aangeboden.

Meer informatie

(ADR + tankvervoer) Opleiding vakbekwaamheid vervo...

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die gevaarlijke stoffen over de weg moeten vervoeren, in hoeveelheden die groter zijn dan onder de vrijstellingsregels is toegestaan. Deze opleiding kan met Code 95 worden aangeboden.

Meer informatie

(ADR + tankvervoer + klasse 1) Opleiding vakbekwaa...

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die gevaarlijke stoffen over de weg moeten vervoeren, in hoeveelheden die groter zijn dan onder de vrijstellingsregels is toegestaan. Deze opleiding kan met Code 95 worden aangeboden.

Meer informatie

Opleiding lagere gasmeetkundige zeecontainers

De opleiding lagere gasmeetkundige zeecontainers leert de deelnemers hoe zij een gasmeting in een zeecontainer kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om gasmetingen binnen het eigen bedrijf in containerstromen.

Meer informatie