Veilig leren werken met onder andere gevaarlijke stoffen of gassen in zeecontainers? Volg dan een van onze veiligheidsopleidingen. Ons aanbod bestaat onder andere uit de opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen, de opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers en nog veel meer.

Opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke s...

De opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen leert u handelen om de gevolgen van een incident te beperken, zonder daarbij de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen in gevaar te brengen.

Meer informatie

Opleiding lagere gasmeetkundige zeecontainers

De opleiding lagere gasmeetkundige zeecontainers leert de deelnemers hoe zij een gasmeting in een zeecontainer kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om gasmetingen binnen het eigen bedrijf in containerstromen.

Meer informatie

Opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers

De opleiding middelbaar gasmeetkundige zeecontainers is bedoeld voor personen die containers moeten controleren op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen. Zij moeten kunnen besluiten of de container veilig te betreden is.

Meer informatie

Opleiding VCA basis en VOL

De opleiding VCA basis en VOL leert u veilig werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Deze opleiding is bedoeld voor personen die op locaties werken waar het VCA certificaat is vereist, en voor personen die meer kennis willen hebben van veilig...

Meer informatie