Opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die bij incidenten met gevaarlijke stoffen moeten kunnen handelen om de gevolgen van een incident zo veel mogelijk te beperken, zonder daarbij de eigen veiligheid en die van anderen in gevaar te brengen.
Na het volgen van de opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen en het slagen voor het theorie-examen kan de medewerker optreden als vakbekwaam persoon zoals in veel milieuvergunningen wordt geëist.

Naast dit certificaat dient ook een certificaat “blussen en incidentenbestrijding” behaald te worden. Tijdens de opleiding wordt een blustraining gedaan. Na afloop van de blustraining zal het certificaat “blussen en incidentenbestrijding” worden uitgereikt aan de kandidaten.

Inhoud van deze opleiding:

Wetgeving met betrekking tot opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gevarenklassen, indeling, hoofdgevaren.

Chemiekaartenhandboek, werking en gebruik.

Verschillen tussen opslag en vervoer.

Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Incidenten en blussen (praktijktraining).

Belangrijke informatie

Kosten

€625,- (excl. btw) per deelnemer

 

€90,- (excl. btw) examenkosten per deelnemer

Eventuele vereisten voor de opleiding Enige basiskennis van gevaarlijke stoffen is een pré.
Certificering CCV vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen.
Wat zit er bij de opleiding Lesmateriaal, examen.
Mogelijkheden Bij deze opleiding is maatwerk en inhouse mogelijk.
Startdata en tijden

Start maandelijks. 


De opleiding vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen wordt op 4 dagen van 8:30 tot 16:30 uur gegeven.

Inschrijven

 

Terug naar overzicht