Het onafhankelijke opleidingsinstituut voor douaneopleidingen, veiligheidsopleidingen en trainingen.

CST Nederland is een onafhankelijk opleidingsinstituut met de focus op specifieke onderdelen van de logistieke keten: douane, veiligheid, gezondheid, economie, milieu en gevaarlijke stoffen. Dit zijn zaken waarvoor regelmatige training en opleiding nodig is. Ons opleidingsinstituut is ontstaan door de toenemende behoefte van het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan specifiek onderwijs in de logistieke keten. We kunnen maatwerk leveren en daarmee inspelen op de behoefte van de klant. We bieden zowel opleidingen vanuit ons eigen opleidingscentrum als ook opleidingen op maat en 'inhouse' aan, laagdrempelig en betaalbaar.

Wij verzorgen onder andere opleidingen en trainingen zoals basisopleiding declarant, training douane-entrepot, opleiding middelbaar gasmeetkundige en vakbekwaamheid vervoer gevaarlijke stoffen.

Om te kunnen voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving is het van belang om te beschikken over de meest actuele kennis. Zowel met onze douaneopleidingen en veiligheidsopleidingen als met onze douanetrainingen en veiligheidstrainingen beschikt u altijd over de meest actuele kennis. Hierdoor kunt u snel op veranderingen inspelen. Want het tempo waarin de beroepspraktijk verandert neemt immers snel toe. Onze docenten staan voor u klaar en hebben ruime ervaring in de internationale handel en douane en zijn werkzaam in binnen- en buitenland.

Onze Missie

Het is onze missie om onze kennis van specifieke elementen in de logistieke keten te delen en daardoor een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de gezondheid van de mensen die werkzaam zijn binnen de logistiek.

Pand Avond (1)